Πρώτη ημέρα κυκλοφορίας

Η συλλογή Φακέλων Α΄ Ημέρας Κυκλοφορίας . Τα Ταχυδρομεία την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας κάθε έκδοσης νέας σειράς κυκλοφορούν φακέλους , που έχουν επικολλημένη την σειρά , τα γραμματόσημα της οποίας έχουν σφραγισθεί με ειδική σφραγίδα της πρώτης ημέρας κυκλοφορίας , που έχει άμεση σχέση με το θέμα της σειράς γραμματοσήμων . ΄Οταν τα Ταχυδρομεία δεν εκδίδουν φάκελα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας σειρών γραμματοσήμων , τα φτιάχνουν Φιλοτελικά Σωματεία για τα μέλη τους ή οι ίδιοι οι φιλοτελιστές .

Γραμματόσημα
Ολυμπιακοί Αγώνες Μεξικού

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00023

3.50

Γραμματοσημα πρώτη ημέρα κυκλοφορίας με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες Μεξικού 1968.

9 Είδη

Europa 1968

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00024

4.00

Γραμματοσημα πρώτη ημέρα κυκλοφορίας, Europa 1968.

9 Είδη

Ελλάς και Θάλασσα 1969

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00026

4.00

Γραμματόσημα πρώτη ημέρα κυκλοφορίας, Ελλάς και Θάλασσα 1969

9 Είδη

Έτος Προστασίας της Φύσης

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00028

7.00

Γραμματόσημα πρώτη ημέρα κυκλοφορίας 1970, Έτος Προστασίας της Φύσης.

9 Είδη

Σύχρονη Αρχιτεκτονική

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00031

9.00

Γραμματόσημα πρώτη ημέρα κυκλοφορίας 1987, Σύχρονη Αρχιτεκτονική.

10 Είδη

Europa 1969

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00025

9.00

Γραμματοσημα πρώτη ημέρα κυκλοφορίας, Europa 1969.

10 Είδη

Τα μάρμαρα του Παρθενώνα

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00029

10.00

Γραμματόσημα πρώτη ημέρα κυκλοφορίας 1984, τα μάρμαρα του Παρθενώνα.

10 Είδη

Προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος.

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00030

10.00

Γραμματόσημα πρώτη ημέρα κυκλοφορίας 1986, προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος.

10 Είδη

Europa 1970

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00027

12.00

Γραμματοσημα πρώτη ημέρα κυκλοφορίας, Europa 1970.

10 Είδη

nikos-rooms.gr

katerina-rooms.com

Φόρτωση ...