Κατάλογος Γραμματοσήμων

Hellas 2018 (Δημοσίευση Σεπτέμβριος 2017 - Σε τρεις τόμους) Κατάλογος Γραμματοσήμων Hellas 2018 (Δημοσίευση Σεπτέμβριος 2017 - Σε τρεις τόμους), δίγλωσσο (ελληνικά & αγγλικά), πλήρες χρώμα όγκοι (πάνω από 1200 σελίδες συνολικά) με τιμές.
Τόμος Ι: Όλα τα ελληνικά θέματα 1861-1969 μαζί με την αεροπορική αποστολή, φιλανθρωπία, γραμματόσημα και εθνικά ζητήματα αντίστασης
Τόμος ΙΙ: Όλα τα ελληνικά ζητήματα (1970-2017) καθώς και τα Γραμματόσημα και τα Γραμματόσημα του Αγίου Όρους
Τόμος ΙΙΙ: Νέα εδάφη και ακυρώσεις

Αυτός ο κατάλογος αποτελεί το βασικό έργο αναφοράς για όλους τους συλλέκτες γραμματοσήμων και ταχυδρομικής ιστορίας της Ελλάδας και της περιοχής. Οι βασικές πληροφορίες δίνονται για όλα τα θέματα μέχρι το 1960, με λεπτομέρειες σχετικά με τις πινακίδες, τις διατάξεις φύλλων, τις μελάνες, τα χαρτιά και τις αποχρώσεις, με χρήσιμες οδηγίες για την ταυτοποίηση. Πολλά ελάττωμα ελάσματος που απεικονίζονται, δοκιμές χρώματος και σφάλματα υπερκάλυψης που αναγράφονται και τιμολογούνται. Επίσης καταγράφονται και διατιμώνται: Περιφερειακά θέματα, μικροσκοπικά φύλλα, καλύμματα πρώτης ημέρας, πακέτα παρουσιάσεων, πίνακες φυλλαδίων, προσωπικές σφραγίδες. Οι τιμές έχουν επανεξεταστεί και αναθεωρηθεί εκτενώς από την τελευταία έκδοση με αρκετές σημαντικές αυξήσεις τόσο σε πρώιμα όσο και σε πιο πρόσφατα.

Greek Stamp catalog 2016
Κατάλογος Γραμματοσήμων Ελλάς 2018 (σε τρεις τόμους)

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 17187

15.00

Αυτός ο κατάλογος είναι το πρότυπο έργο αναφοράς για όλους τους συλλέκτες γραμματοσήμων και ταχυδρομικής ιστορίας της Ελλάδος. Στα ελληνικά & αγγλικά, με πάνω από 1100 σελίδες.

83 Είδη

nikos-rooms.gr

katerina-rooms.com

Φόρτωση ...